Compare Listings

Logo JACKBY

Biệt thự Ciputra

CONTACT Biệt thự Ciputra

Sort by:
Giá bán: 19.80/Tỷ

Bán biệt thự Ciputra khu K 140m2 hướng Tây Nam

Biệt thự Khu K2 Ciputra, Nam Thăng Long, Tây Hồ

Beds: 04Baths: 04

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

2 months ago

Giá bán: 19.80/Tỷ

Beds: 04Baths: 04

Biệt thự & Liền kề

2 months ago

Giá bán: 18.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

3 months ago

Giá bán: 18.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

3 months ago

Giá bán: 16.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

8 months ago

Giá bán: 16.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 22.86/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

8 months ago

Giá bán: 22.86/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 25.20/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

8 months ago

Giá bán: 25.20/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 54.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 54.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 51.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 51.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 24.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 24.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 45.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 45.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago