Compare Listings

Biệt thự Gardenia

CONTACT Biệt thự Gardenia

Sort by:
Giá bán: 24.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Gardenia

4 months ago

Giá bán: 24.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

4 months ago

Giá bán: 20.00/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 4

Shophouse

Biệt thự Gardenia

5 months ago

Giá bán: 20.00/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 4

Shophouse

5 months ago

Giá bán: 25.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Gardenia

5 months ago

Giá bán: 25.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

5 months ago

Giá bán: 18.00/Tỷ VNĐ

Bán shophouse Gardenia dãy B18 vị trí phù hợp cho công ty

B18 Shophouse Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Beds: 4Baths: 5

Shophouse

Biệt thự Gardenia

7 months ago

Giá bán: 18.00/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 5

Shophouse

7 months ago

Giá bán: 18.00/Tỷ VNĐ

Bán Shophouse Gardenia dãy B2 vị trí đẹp cho kinh doanh

Dãy B2 Vinhomes Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Beds: 3Baths: 4

Shophouse

Biệt thự Gardenia

7 months ago

Giá bán: 18.00/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 4

Shophouse

7 months ago

Giá bán: 26.80/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 4

Shophouse

Biệt thự Gardenia

7 months ago

Giá bán: 26.80/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 4

Shophouse

7 months ago

Giá bán: 15.00/Tỷ VNĐ

Bán shophouse Gardenia dãy B6 93m2 hướng Đông Bắc

Vinhomes Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Beds: 5Baths: 5

Shophouse

Biệt thự Gardenia

7 months ago

Giá bán: 15.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Shophouse

7 months ago

Giá bán: 20.00/Tỷ VNĐ

Bán shophouse Gardenia dãy B2 93m2 hướng Đông Bắc

Vinhomes Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Beds: 4Baths: 4

Shophouse

Biệt thự Gardenia

7 months ago

Giá bán: 20.00/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 4

Shophouse

7 months ago

Giá bán: 30.00/Tỷ VNĐ

Bán shophouse Gardenia dãy B17 120m2 hướng Tây Nam

Vinhomes Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Beds: 4Baths: 4

Shophouse

Biệt thự Gardenia

7 months ago

Giá bán: 30.00/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 4

Shophouse

7 months ago

Giá bán: 19.50/Tỷ VNĐ

Bán Shophouse Gardenia B4 93m2 hướng Tây Nam đầy đủ nội thất

Khu đô thị Vinhomes Gardenia, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm

Beds: 5Baths: 4

Shophouse

Biệt thự Gardenia

7 months ago

Giá bán: 19.50/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Shophouse

7 months ago