Compare Listings

Logo JACKBY

Biệt thự Hà Nội

CONTACT Biệt thự Hà Nội

Sort by:
Giá bán: 31.20/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Hà Nội

3 months ago

Giá bán: 31.20/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

3 months ago

Giá bán: 24.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Hà Nội

4 months ago

Giá bán: 24.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

4 months ago

Giá bán: 140.00/Tỷ VNĐ
Giá bán: 140.00/Tỷ VNĐ

Nhà mặt phố

4 months ago

Giá bán: 31.00/Tỷ VNĐ

Beds: 6Baths: 4

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

Biệt thự Hà Nội

7 months ago

Giá bán: 31.00/Tỷ VNĐ

Beds: 6Baths: 4

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

7 months ago

Giá bán: 22.80/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Hà Nội

7 months ago

Giá bán: 22.80/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

7 months ago

Giá bán: 58.50/Tỷ VNĐ

Bán biệt thự Ngoại Giao Đoàn BT1 365m2 lô góc mặt phố Đỗ Nhuận

Biệt thự Ngoại Giao Đoàn, phố Đỗ Nhuận, Bắc Từ Liêm

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Hà Nội

8 months ago

Giá bán: 58.50/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 50.70/Tỷ VNĐ

Bán biệt thự Ngoại Giao Đoàn dãy BT2 đường Đỗ Nhuận

Mặt đường Đỗ Nhuận, khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Tây Hồ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Hà Nội

8 months ago

Giá bán: 50.70/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 60.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Hà Nội

8 months ago

Giá bán: 60.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 72.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

Biệt thự Hà Nội

10 months ago

Thương lượng

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

10 months ago