Price Range: From to

Compare Listings

Căn hộ Metropolis

CONTACT Căn hộ Metropolis

Sort by:
Giá bán: 11.50/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 130

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 11.50/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 130

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 6.70/Tỷ VNĐ

Bán căn hộ Metropolis tòa M1 căn số 6 80m2 hướng Đông Nam

Tòa M1 chung cư Metropolis, 29 Liễu Giai, Ba Đình

Beds: 2Baths: 2m²: 80.48

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 6.70/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 80.48

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.50/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 57

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

3 months ago

Giá bán: 4.50/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 57

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Giá bán: 8.30/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 100

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

3 months ago

Giá bán: 8.30/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 100

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Giá bán: 9.50/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 110

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

3 months ago

Giá bán: 9.50/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 110

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Giá bán: 14.00/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 2m²: 135

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

4 months ago

Giá bán: 14.00/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 2m²: 135

Căn hộ cao cấp

4 months ago

Giá bán: 6.30/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 72

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

4 months ago

Giá bán: 6.30/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 72

Căn hộ cao cấp

4 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 50

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

4 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 50

Căn hộ cao cấp

4 months ago

Giá bán: 8.50/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 100

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

4 months ago

Giá bán: 8.50/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 100

Căn hộ cao cấp

4 months ago

Giá bán: 8.60/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 100

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

4 months ago

Giá bán: 8.60/Tỷ VNĐ

Beds: 3Baths: 2m²: 100

Căn hộ cao cấp

4 months ago