Compare Listings

Logo JACKBY

Căn Hộ Royal City

CONTACT Căn Hộ Royal City

Sort by:
Giá bán: 5.50/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 19

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 93.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 5.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 93.8

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 6.50/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 18

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 102.5

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 6.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 102.5

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 7.50/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 17

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 129.5

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 7.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 129.5

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 2.60/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 16

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Bed: 1Bath: 1m²: 49.1

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 2.60/Tỷ

Bed: 1Bath: 1m²: 49.1

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 2.60/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 15

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Bed: 1Bath: 1m²: 49.1

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 2.60/Tỷ

Bed: 1Bath: 1m²: 49.1

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 5.70/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 12B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 105.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 5.70/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 105.8

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 3.20/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 12A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 63.1

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 3.20/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 63.1

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 4.50/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 12

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 84.6

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 4.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 84.6

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 5.50/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 11

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 93.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 5.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 93.8

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 5.50/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R6 căn 10

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 93.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 5.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 93.8

Căn hộ cao cấp

11 months ago


0932 060 333