Compare Listings

Logo JACKBY

Căn hộ Times City Park Hill

CONTACT Căn hộ Times City Park Hill

Sort by:

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 12 căn 22

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 3Baths: 2m²: 109.7

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.80/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 109.7

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 11 căn 04

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 4Baths: 3m²: 139.1

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 6.30/Tỷ

Beds: 4Baths: 3m²: 139.1

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 10 căn 11

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 2Baths: 2m²: 68.5

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 2.90/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 68.5

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 6 căn 08

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.00/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 5 căn 15

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 3Baths: 2m²: 100.1

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.30/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 100.1

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 3 căn 04

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 3Baths: 2m²: 98.6

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 98.6

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 12 căn 08

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 2Baths: 2m²: 69.8

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 2.90/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 69.8

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 11 căn 11

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 3Baths: 2m²: 108.2

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.70/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 108.2

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 10 căn 08

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 3Baths: 2m²: 109.7

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.90/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 109.7

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ Park Hill tòa Park 9 căn 12

Vinhomes Times City 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Beds: 2Baths: 2m²: 72.9

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.20/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 72.9

Căn hộ cao cấp


0932 060 333