Price Range: From to

Compare Listings

Bán căn hộ chung cư quận Ba Đình

Căn hộ Sun Grand City Thụy Khuê

Căn hộ Platium

Giá bán: 9.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 120

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 9.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 120

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 6.30/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 82

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 6.30/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 82

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 13.20/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 3m²: 146

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

2 months ago

Giá bán: 13.20/Tỷ VNĐ

Beds: 4Baths: 3m²: 146

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 55

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

2 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 55

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 5.80/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 78

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

2 months ago

Giá bán: 5.80/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 78

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 5.40/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 83

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

3 months ago

Giá bán: 5.40/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 83

Căn hộ cao cấp

3 months ago