BÁN CĂN HỘ TIMES CITY PARK HILL – 3 PHÒNG NGỦ

Dịch vụ tư vấn bất động sản cao cấp, tư vấn mua và bán chung cư Times City – tư vấn mua và bán chung cư Park Hill. Thông tin căn hộ Times City, Park Hill 3 phòng ngủ.

TIMES CITY - CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Giới thiệu căn hộ 3 phòng ngủ điển hình tại Times City.

Times City Park Hill - TCPH 1

Căn hộ T1 02 | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.4 tỷ

Times City Park Hill - TCPH 5

Căn hộ T1 17 | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.4 tỷ

Căn hộ cao cấp A5

Căn hộ T2 07 | 3PN

117m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Căn hộ cao cấp A1

Căn hộ T2 12A | 3PN

117m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Căn hộ cao cấp A2

Căn hộ T3 12 | 3PN

117m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Căn hộ cao cấp A8

Căn hộ T3 07 | 3PN

117m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Căn hộ cao cấp A7

Căn hộ T4 03 | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.4 tỷ

Căn hộ cao cấp A6

Căn hộ T4 16 | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.4 tỷ

Căn hộ cao cấp A4

Căn hộ T5 02 | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.4 tỷ

Căn hộ cao cấp A3

Căn hộ T5 15 | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Bất động sản cao cấp A3

Căn hộ T8 02 | 3PN

94m2 | Giá bán: 3.8 tỷ

Bất động sản cao cấp A4

Căn hộ T8 23 | 3PN

100m2 | Giá bán: 4.1 tỷ

Bất động sản cao cấp A2

Căn hộ T6 02 | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.4 tỷ

Bất động sản cao cấp A1

Căn hộ T7 12B | 3PN

110m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Bất động sản cao cấp A5

Căn hộ T9 01 | 3PN

100m2 | Giá bán: 4.1 tỷ

Bất động sản cao cấp A6

Căn hộ T9 24 | 3PN

94m2 | Giá bán: 3.9 tỷ

Bất động sản cao cấp A7

Căn hộ T10 03 | 3PN

116m2 | Giá bán: 4.7 tỷ

Bất động sản cao cấp A8

Căn hộ T10 17 | 3PN

116m2 | Giá bán: 4.8 tỷ

Bất động sản cao cấp A9

Căn hộ T11 20 | 3PN

106m2 | Giá bán: 4.2 tỷ

Bất động sản cao cấp A10

Căn hộ T11 09 | 3PN

106m2 | Giá bán: 4.1tỷ

PARK HILL - CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Giới thiệu căn hộ 3 phòng ngủ điển hình tại Park Hill.

Times City Park Hill - TCPH 6

Park 1 12A | 3PN

115m2 | Giá bán: 5 tỷ

Căn hộ cao cấp A5

Park 1 16 | 3PN

125m2 | Giá bán: 5.3tỷ

Căn hộ cao cấp A4

Park 1 08 | 3PN

105m2 | Giá bán: 4.5tỷ

Căn hộ cao cấp A1

Park 1 17 | 3PN

118m2 | Giá bán: 5tỷ

Căn hộ cao cấp A6

Park 2 08 | 3PN

106m2 | Giá bán: 4.3 tỷ

Căn hộ cao cấp A7

Park 2 17 | 3PN

117m2 | Giá bán: 4.5tỷ

Căn hộ cao cấp A8

Park 3 15 | 3PN

128m2 | Giá bán: 5.6tỷ

Căn hộ cao cấp A9

Park 3 04 | 3PN

105m2 | Giá bán: 4.4tỷ

Bất động sản cao cấp A1

Park 3 09 | 3PN

106m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Bất động sản cao cấp A3

Park 5 21 | 3PN

103m2 | Giá bán: 4.5tỷ

Bất động sản cao cấp A4

Park 5 12B | 3PN

95m2 | Giá bán: 3.9tỷ

Bất động sản cao cấp A5

Park 5 15 | 3PN

108m2 | Giá bán: 4.7tỷ

Bất động sản cao cấp A19

Park 5 04 | 3PN

101m2 | Giá bán: 4.7 tỷ

Bất động sản cao cấp A20

Park 6 04 | 3PN

120m2 | Giá bán: 5.4 tỷ

Bất động sản cao cấp A21

Park 6 07 | 3PN

100m2 | Giá bán: 4.3 tỷ

Bất động sản cao cấp A23

Park 7 03 | 3PN

115m2 | Giá bán: 5.3tỷ

Bất động sản cao cấp A22

Park 6 03 | 3PN

115m2 | Giá bán: 4.8 tỷ

Bất động sản cao cấp A24

Park 7 11 | 3PN

113m2 | Giá bán: 4.8 tỷ

Bất động sản cao cấp A25

Park 8 03 | 3PN

119m2 | Giá bán: 4.9 tỷ

Bất động sản cao cấp A26

Park 8 06 | 3PN

117m2 | Giá bán: 4.9tỷ

PARK HILL PREMIUM - CĂN HỘ 3 PHÒNG NGỦ

Giới thiệu căn hộ 3 phòng ngủ điển hình tại Park Hill Premium.

Bất động sản cao cấp A27

Park 9 15 | 3PN

101m2 | Giá bán: 4.5 tỷ

Bất động sản cao cấp A28

Park 9 04 | 3PN

126m2 | Giá bán: 5.3 tỷ

Bất động sản cao cấp A29

Park 9 12A | 3PN

130m2 | Giá bán: 5.9 tỷ

Bất động sản cao cấp A30

Park 9 16 | 3PN

116m2 | Giá bán: 4.8 tỷ

Bất động sản cao cấp A31

Park 10 08 | 3PN

115m2 | Giá bán: 5.4 tỷ

Bất động sản cao cấp A32

Park 10 12 | 3PN

122m2 | Giá bán: 5.5 tỷ

Bất động sản cao cấp A33

Park 11 20 | 3PN

118m2 | Giá bán: 5.5 tỷ

Bất động sản cao cấp A34

Park 11 11 | 3PN

116m2 | Giá bán: 5.2 tỷ

Bất động sản cao cấp A35

Park 12 10 | 3PN

116m2 | Giá bán: 5 tỷ

Bất động sản cao cấp A36

Park 12 18 | 3PN

93m2 | Giá bán: 4.2 tỷ

Bất động sản cao cấp A37

Park 12 12A | 3PN

110m2 | Giá bán: 5 tỷ

Bất động sản cao cấp A38

Park 12 22 | 3PN

118m2 | Giá bán: 4.7 tỷ

Logo JACKBY

ĐẠI LÝ BÁN HÀNG

– JACKBY –

GIẢI PHÁP MUA BẤT ĐỘNG SẢN CHUYÊN NGHIỆP

Compare listings

Compare