Price Range: From to

Compare Listings

Bất Động Sản Quận Thanh Xuân

Giá bán: 5.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 103

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 5.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 103

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.70/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 112

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 weeks ago

Giá bán: 4.70/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 112

Căn hộ cao cấp

3 weeks ago

Giá bán: 4.20/Tỷ

Beds: 02Baths: 02m²: 102

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 weeks ago

Giá bán: 4.20/Tỷ

Beds: 02Baths: 02m²: 102

Căn hộ cao cấp

3 weeks ago

Giá bán: 5.30/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 131

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 weeks ago

Giá bán: 5.30/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 131

Căn hộ cao cấp

3 weeks ago

Giá bán: 4.20/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 102

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 weeks ago

Giá bán: 4.20/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 102

Căn hộ cao cấp

3 weeks ago

Giá bán: 5.30/Tỷ

Beds: 03Baths: 02m²: 103

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

4 weeks ago

Giá bán: 5.30/Tỷ

Beds: 03Baths: 02m²: 103

Căn hộ cao cấp

4 weeks ago

Giá bán: 4.70/Tỷ

Beds: 02Baths: 2m²: 109

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

1 month ago

Giá bán: 4.70/Tỷ

Beds: 02Baths: 2m²: 109

Căn hộ cao cấp

1 month ago

Giá bán: 5.30/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 115

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

1 month ago

Giá bán: 5.30/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 115

Căn hộ cao cấp

1 month ago

Giá bán: 4.30/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 105

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

1 month ago

Giá bán: 4.30/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 105

Căn hộ cao cấp

1 month ago