Compare Listings

Vinhomes Royal City – Căn hộ 2 Phòng ngủ

Thông tin về căn hộ Vinhomes Royal City 2 phòng ngủ.

Tên dự ánVinhomes Royal City

Địa chỉ: 72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Chủ đầu tư: Tập đoàn VinGroup.

Đơn vị quản lý: Công ty Cổ phần Vinhomes.

Logo JACKBY

TÌM CĂN HỘ THEO YÊU CẦU

0932.060.333

Thông tin cơ bản

Diện tích: 70m2, 88m2, 93m2, 104m2, 114m2, 124m2, 131m2.

Vị trí căn hộ: tại tòa R1, R2, R3, R4, R5 R6.

Giá bán căn hộ: Giá bán Vinhomes Royal City được tính từ giá cơ bản theo tòa căn hộ và được điều chỉnh hệ số theo hướng ban công, vị trí tầng và nội thất căn hộ.

Thông tin tham khảo

Danh sách căn hộ Royal City 3 phòng ngủ

MÃ CĂN HỘ 2PN VÀ GIÁ BÁN TÒA R1

CĂN HỘD.TÍCHCỬAB.CÔNGGIÁ
R1-03109m2TBĐN4.2 TỶ
R1-04109m2ĐNTB4.1 TỶ
R1-05109m2TBĐN4.2 TỶ
R1-06109m2ĐNTB4.1 TỶ
R1-07114.5m2TBĐN4.3 TỶ
R1-08111m2ĐNTB4.15 TỶ
R1-09109m2TBĐN4.2 TỶ
R1-10109m2ĐNTB4.15 TỶ
R1-1188m2TBĐN3.8 TỶ
R1-1288m2ĐNTB3.7 TỶ
R1-14105m2ĐNTB3.9 TỶ
R1-16131m2NamĐông4.9 TỶ
R1-18125m2TâyĐông4.7 TỶ
R1-19134m2ĐôngTây4.8 TỶ
R1-20125m2TâyĐông4.7 TỶ
R1-21134m2ĐôngTây4.8 TỶ
R1-22110m2TâyĐông4.1 TỶ
R1-23114m2ĐôngTây4.1 TỶ
R1-2496m2TNĐB3.8 TỶ
R1-2790m2TNĐB3.5 TỶ
R1-28128m2ĐBTN4.6 TỶ

MÃ CĂN HỘ 2PN VÀ GIÁ BÁN TÒA R2

CĂN HỘD.TÍCHCỬAB.CÔNGGIÁ
R2-03109m2TBĐN4.2 TỶ
R2-04109m2ĐNTB4.1 TỶ
R2-05109m2TBĐN4.2 TỶ
R2-06109m2ĐNTB4.1 TỶ
R2-07114.5m2TBĐN4.3 TỶ
R2-08111m2ĐNTB4.15 TỶ
R2-09109m2TBĐN4.2 TỶ
R2-10109m2ĐNTB4.15 TỶ
R2-1188m2TBĐN3.8 TỶ
R2-1288m2ĐNTB3.7 TỶ
R2-14105m2ĐNTB3.9 TỶ
R2-16131m2ĐôngNam4.9 TỶ
R2-18125m2BắcNam4.7 TỶ
R1-19134m2NamBắc4.8 TỶ
R1-20125m2BắcNam4.7 TỶ
R1-21134m2NamBắc4.8 TỶ
R1-22110m2BắcNam4.1 TỶ
R1-23114m2NamBắc4.1 TỶ
R1-2496m2ĐBTN3.8 TỶ
R1-2790m2ĐBTN3.5 TỶ
R1-28128m2TNĐB4.6 TỶ

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R1+R2

Mặt bằng điển hình tòa R1 & R2

Vinhomes Royal City R1-03_109-m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-04_109-m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-07_114.5-m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-08_111-m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-09_108.7M2 2PN

Vinhomes Royal City R1-12_88.3M2 2PN

Vinhomes Royal City R1-16_130.7m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-12B_104.8m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-18_124.6m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-22_110m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-24-96 2PN

Vinhomes Royal City R1-27_89.8m2 2PN

Vinhomes Royal City R1-28_127.8M2 2PN

Vinhomes Royal CityR1-23-113 2PN

MÃ CĂN HỘ 2PN VÀ GIÁ BÁN TÒA R4

CĂN HỘD.TÍCHCỬAB.CÔNGGIÁ BÁN
R4-03105m2ĐNTB3.8 TỶ
R4-04105m2TBĐN3.9 TỶ
R4-05112m2ĐNTB4.1 TỶ
R4-06112m2TBĐN4.3 TỶ
R4-0793m2ĐNTB3.5 TỶ
R4-09102m2ĐôngTây3.8 TỶ
R4-11102m2TâyĐông4 TỶ
R4-12133m2NamĐông4.9 TỶ
R4-12A132m2NamTây4.7 TỶ
R4-14133m2BắcĐông4.9 TỶ
R4-15132m2BắcTây4.7 TỶ
R4-16102m2TâyĐông4 TỶ
R4-17102m2ĐôngTây3.8 TỶ
R4-1993m2ĐBTN3.6 TỶ
R4-21112m2ĐBTN4.1 TỶ
R4-22112m2TNĐB4.1 TỶ
R4-23105m2ĐBTN4 TỶ
R4-24105m2TNĐB4 TỶ

MÃ CĂN HỘ 2PN VÀ GIÁ BÁN TÒA R5

CĂN HỘD.TÍCHCỬAB.CÔNGGIÁ BÁN
R5-03105m2ĐNTB3.8 TỶ
R5-04105m2TBĐN3.9 TỶ
R5-05112m2ĐNTB4.1 TỶ
R5-06112m2TBĐN4.3 TỶ
R5-0793m2ĐNTB3.5 TỶ
R5-09102m2NamBắc3.8 TỶ
R5-11102m2BắcNam4 TỶ
R5-12133m2ĐôngNam4.9 TỶ
R5-12A132m2ĐôngBắc4.7 TỶ
R5-14133m2TâyNam4.9 TỶ
R5-15132m2TâyBắc4.7 TỶ
R5-16102m2BắcNam4 TỶ
R5-17102m2NamBắc3.8 TỶ
R5-1993m2TNĐB3.6 TỶ
R5-21112m2TNĐB4.1 TỶ
R5-22112m2ĐBTN4.1 TỶ
R5-23105m2TNĐB4 TỶ
R5-24105m2ĐBTN4 TỶ

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R4+R5

Mặt bằng điển hình tòa R4 & R5

Vinhomes Royal City R4-03-04-23-24-104.9m2 2PN

Vinhomes Royal City R4-05-06-21-22-112.4m2 2PN

Vinhomes Royal City R4-07-19-93m2 2PN

Vinhomes Royal City R4-09-17-101.8m2 2PN

Vinhomes Royal City R4-11-16-102.1m2 2PN

Vinhomes Royal City R4-12-14-132.8m2 2PN

Vinhomes Royal City R4-12A-15-131.5m2 2PN

MÃ CĂN HỘ 2PN VÀ GIÁ BÁN TÒA R3

CĂN HỘD.TÍCHCỬAB.CÔNGGIÁ BÁN
R3-04109m2NamBắc4.9 TỶ
R3-06109m2NamBắc4.9 TỶ
R3-07109m2NamBắc4.9 TỶ
R3-12121m2ĐNTB5.3 TỶ
R3-12B121m2ĐNTB5.3 TỶ
R3-20109m2ĐôngTây4.8 TỶ
R3-22109m2ĐôngTây4.8 TỶ
R3-24109m2ĐôngTây4.8 TỶ

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R3

Mặt bằng tòa R3

vinhomes Royal City R3-04_109.2m2 2PN

Vinhomes Royal City R3-07_109.4m2 2PN

Vinhomes Royal City R3-12_121m2 2PN

MÃ CĂN HỘ 2PN VÀ GIÁ BÁN TÒA R6

CĂN HỘD.TÍCHCỬAB.CÔNGGIÁ BÁN
R6-0272m2ĐBĐN3.6 TỶ
R6-0382m2TBĐN3.9 TỶ
R6-0869m2ĐNTB3.5 TỶ
R6-12A69m2ĐNTB3.5 TỶ

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R6

Mặt bằng tòa R6

Vinhomes Royal City R6-02-63m 2PN

Vinhomes Royal City MB-R6-03 2PN

Qui trình mua căn hộ Royal City

B1: Chọn mã căn hộ theo tư vấn.

B2: Kiểm tra tình trạng & báo giá.

B3: Khảo sát & lựa chọn căn hộ.

B4: Đàm phán & Giao dịch.

Liên hệ thông tin

Tư vấn và đưa ra gải pháp tìm mua căn hộ Vinhomes Royal City hiệu quả.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ JACKBY

ANH DUY: 0932060333

0932 060 333