LOGO JACKBY X

TƯ VẤN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

– JACKBY –

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

KHẢO SÁT – ĐỊNH GIÁ – TIẾP THỊ

QUI TRÌNH TƯ VẤN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN

BƯỚC 1

KHẢO SÁT BẤT ĐỘNG SẢN

Tìm hiểu bất động sản, phân tích và đánh giá ưu điểm và tiềm năng bất động sản trước khi tiếp thị. Đại diện môi giới tư vấn giải pháp thanh khoản nhanh bất động sản.

VỊ TRÍ

Khảo sát và đánh giá vị trí bất động sản.

ƯU ĐIỂM

Làm nổi bật ưu điểm và lợi thế bất động sản.

BƯỚC 2

ĐỊNH GIÁ BẤT ĐỘNG SẢN

Xác định giá trị, tiềm năng bất động sản. Đề xuất khung giá bán và các giải pháp nâng cao giá trị bất động sản.

Giá trị bất động sản

GIA TĂNG GIÁ TRỊ

Tư vấn cải tạo và gia tăng giá trị tài sản.

ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

Đề xuất khung giá bán bất động sản.

LOGO JACKBY X

TIẾP THỊ BẤT ĐỘNG SẢN

– JACKBY –

THANH KHOẢN NHANH BẤT ĐỘNG SẢN

— ♦ —

BƯỚC 3

TRUYỀN THÔNG VÀ TIẾP THỊ

Xác định đối tượng khách hàng mục tiêu. Truyền thông, tiếp thị và tư vấn bất động sản đến đúng đối tượng khách hàng mục tiêu.

Tìm kiếm khách hàng mục tiêu

TÌM KIẾM KHÁCH HÀNG

Giải pháp tìm đúng khách hàng mục tiêu.

TƯ VẤN VÀ GIAO DỊCH

Tư vấn, đàm phán và hoàn tất giao dịch.

Compare listings

Compare