Compare Listings

Logo JACKBY

TƯ VẤN MUA BẤT ĐỘNG SẢN

– JACKBY –

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN

THỊ TRƯỜNG – PHÁP LÝ – ĐÀM PHÁN

— ♦ —

LỜI KHUYÊN

Đừng làm ồn thị trường. Hãy lặng lẽ và khôn ngoan! Đây là những nguyên tắc để đời khi mua bất động sản.

— — — ♦ — — —

THỨ NHẤT

HIỂU DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG

Trước khi ra quyết định giao dịch bất động sản. Đại diện môi giới bất sản chuyên nghiệp phải giúp bạn hiểu diễn biến và xu thế thị trường.

ĐỪNG VỘI

Hãy nỗ lực hiểu diễn biến thị trường.

ĐỪNG BỎ LỠ

Hãy quyết liệt khi nhận diện cơ hội tốt.

THỨ HAI

PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Bất động sản là tài sản lớn. Trước mỗi giao dịch cần kiểm tra kỹ lưỡng pháp lý tài sản và các điều khoản hợp đồng.

PHÁP LÝ

Đảm bảo đủ pháp lý khi giao dịch.

HỢP ĐỒNG

Tư vấn các điều khoản trong hợp đồng.

Logo JACKBY

DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

– JACKBY –

Chúng tôi đại diện cho sự chuyên nghiệp trong tư vấn mua bất động sản cao cấp

— ♦ —

THỨ BA

ĐÀM PHÁN & GIAO DỊCH

Một giao dịch thành công luôn có dấu ấn của người đàm phán. Chúng tôi có chiến lược và kinh nghiệm để hoàn tất một thương vụ tốt nhất cho khách hàng.

CHỦ ĐỀ ĐÀM PHÁN

Logo JACKBY

TƯ VẤN ĐẦU TƯ

– JACKBY –

CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

0932 060 333