Price Range: From to

Compare Listings

Dịch vụ ủy thác bất động sản

Cung cấp các dịch vụ ủy thác bất động sản chuyên nghiệp. Dịch vụ ủy thác bất động sản giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, tăng hiệu quả giao dịch và đầu tư.

Dịch vụ ủy thác bất động sản được hiểu như thế nào?

Dịch vụ ủy thác bất động sản có thể được hiểu là Dịch vụ môi giới bất động sản chuyên nghiệp tại đó chuyên viên môi giới làm việc với khách hàng một cách chính thống, chuyên nghiệp theo qui trình đã định trước. Khách hàng có thể ủy quyền cho bên cung cấp dịch vụ độc quyền bán, hoặc được phép trực tiếp thay mặt khách hàng đàm phán một số vấn đề trong quá trình giao dịch.

Ngoài việc cung cấp thông tin về bất động sản cho khách hàng, chúng tôi sẽ tư vấn chuyên sâu về nhu cầu của Người mua, Nhà đầu tư hoặc tư vấn thị trường cho Người bán để có thể giao dịch bất động sản nhanh và hiệu quả.

Dịch vụ ủy thác của chúng tôi cần một sự nghiêm túc và chuyên nghiệp của khách hàng trong suốt quá trình giao dịch. Nhu cầu mua bất động sản cần được làm rõ và đầy đủ thông tin. Nhu cầu bán bất động sản cũng cần được xác định rõ ràng và định giá đúng tài sản.

Dịch vụ môi giới bất động sản chuyên nghiệp gồm:

Đối với người mua, nhà đầu tư

 • Chia sẻ rõ ràng về tiêu chuẩn bất động sản cần  mua
 • Tài chính, dòng tiền và thời điểm bắt đầu giao dịch
 • Chuyên nghiệp trong suốt quá trình làm việc
 • Bảo mật thông tin bất động sản được chào mua

Đối với người bán, chủ nhà

 • Cung cấp đầy đủ, chính xác hồ sơ pháp lý bất động sản
 • Giá bán và qui trình làm việc
 • Cam kết đồng thuận bán
 • Nghiêm túc và chuyên nghiệp khi giao dịch

Triết lý kinh doanh

 • Trung thực
 • Công tâm
 • Chuyên nghiệp

Danh mục dịch vụ chúng tôi cung cấp

KÝ GỬI BÁN BẤT ĐỘNG SẢN VINHOMES

— JACKBY —