Compare Listings

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

10 months ago

Giá bán: 65.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Beds: 3Baths: 2

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

Giá bán: 26.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 2

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Pháp cổ

11 months ago

Giá bán: 270.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

11 months ago

Thoả thuận

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

12 months ago

Beds: 5Baths: 5

Nhà mặt phố

Thoả thuận

Beds: 5Baths: 5

Nhà mặt phố

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

Giá bán: 240.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề, Nhà mặt phố

Giá bán: 203.00/Tỷ VNĐ

Bed: Dịch vụ thương mạiBaths: 10

Khách sạn, Nhà mặt phố, Văn phòng

Giá bán: 203.00/Tỷ VNĐ

Bed: Dịch vụ thương mạiBaths: 10

Khách sạn, Nhà mặt phố, Văn phòng

Giá bán: 160.00/Tỷ VNĐ

Beds: 6Baths: 6

Biệt thự & Liền kề

Thỏa thuận

Beds: 6Baths: 6

Biệt thự & Liền kề


0932 060 333