Compare Listings

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 12

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 102.1

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 5.70/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 102.1

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 11

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 77

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.70/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 77

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 10

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 108

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 5.90/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 108

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 09

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 85.2

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.40/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 85.2

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 08

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 62.5

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 2.90/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 62.5

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 07

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 62.3

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 2.80/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 62.3

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 06

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 102.1

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 5.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 102.1

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 05

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 77

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.50/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 77

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C3 căn 04

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 108

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.70/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 108

Căn hộ cao cấp


0932 060 333