Compare Listings

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 12

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 89.3

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.70/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 89.3

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 11

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 89.3

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 4.90/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 89.3

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 10

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 72.7

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.60/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 72.7

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 09

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 85.2

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 5.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 85.2

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 08

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 100.3

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 5.40/5.9

Beds: 3Baths: 2m²: 100.3

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 07

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 69.4

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.40/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 69.4

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 06

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 62.9

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.10/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 62.9

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 05

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 62.9

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.10/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 62.9

Căn hộ cao cấp

Bán căn hộ D’ Capitale C7 căn 04

D' Capitale Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 69.4

Căn hộ cao cấp

Giá bán: 3.40/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 69.4

Căn hộ cao cấp


0932 060 333