Compare Listings

Giá bán: 2.10/Tỷ
Vihomes Gardenia

Bed: 1Bath: 1m²: 52.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 2.10/Tỷ

Bed: 1Bath: 1m²: 52.4

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 2.10/Tỷ
Vinhomes Gardenia

Bed: 1Bath: 1m²: 52.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 2.10/Tỷ

Bed: 1Bath: 1m²: 52.4

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 3.00/Tỷ
Vinhomes Gardenia

Beds: 2Baths: 2m²: 74.1

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 3.00/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 74.1

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 3.10/Tỷ
Vinhomes Gardenia

Beds: 2Baths: 2m²: 79

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 3.10/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 79

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 5.10/Tỷ
Vinhomes Gardenia

Beds: 3Baths: 2m²: 106

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 5.10/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 106

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 5.10/Tỷ
Vinhomes Gardenia

Beds: 3Baths: 2m²: 106.5

Căn hộ cao cấp

Biệt thự Gardenia

8 months ago

Giá bán: 5.10/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 106.5

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 3.10/TỶ
Vinhomes Gardenia

Beds: 2Baths: 2m²: 75.1

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 3.10/TỶ

Beds: 2Baths: 2m²: 75.1

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 2.20/Tỷ
Vinhomes Gardenia

Bed: 1Bath: 1m²: 55.5

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 2.20/Tỷ

Bed: 1Bath: 1m²: 55.5

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 5.20/Tỷ
Vinhomes Gardenia

Beds: 3Baths: 2m²: 110.6

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Gardenia

8 months ago

Giá bán: 5.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 110.6

Căn hộ cao cấp

8 months ago


0932 060 333