Compare Listings

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 22

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 57

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 2.40/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 57

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 21

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 57.7

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 2.40/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 57.7

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 20

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 85.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 4.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 85.4

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 19

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 56.9

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 2.60/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 56.9

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 18

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 56.9

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 2.60/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 56.9

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 17

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 64

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 3.00/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 64

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 16

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 63.2

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 3.00/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 63.2

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 15

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 84

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 4.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 84

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Green Bay G1 căn 15B

G1 Green Bay, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 80.2

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Green Bay

10 months ago

Giá bán: 4.10/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 80.2

Căn hộ cao cấp

10 months ago


0932 060 333