Compare Listings

Giá bán: 68.00/Tỷ
Biệt thự khu đô thị Ciputra

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 68.00/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 27.50/Tỷ
Biệt thự cao cấp 5

Bán Biệt thự Ciputra C2 198m2 TN

Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 27.50/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 16.60/Tỷ
Biệt thự cao cấp 4

Bán Biệt thự Ciputra C4 126m2 TN

Khu đô thị Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 16.60/Tỷ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 54.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 19

Bán Biệt thự Ciputra D2 360m2 ĐB

Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 54.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 22.50/Tỷ
Biệt thự cao cấp 18

Bán Biệt thự Ciputra D5 180m2 TB

Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 22.50/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 33.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 18

Bán Biệt thự Ciputra C5 217m2 TN

Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 33.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 54.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 17

Bán Biệt thự Ciputra C7 360m2 ĐN

Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 54.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 48.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 16

Bán Biệt thự Ciputra K6B 300m2 B

Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Starlake

10 months ago

Giá bán: 48.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

10 months ago

Giá bán: 27.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 4

Bán Biệt thự Ciputra K4 180m2 B

Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Ciputra

10 months ago

Giá bán: 27.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

10 months ago


0932 060 333