Compare Listings

Bán Sky Villa Metropolis M3 căn SK05

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 4Baths: 4m²: 378.8

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 4Baths: 4m²: 378.8

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M3 căn SK04

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5m²: 454.5

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 5Baths: 5m²: 454.5

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M3 căn SK03

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5m²: 448.8

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 5Baths: 5m²: 448.8

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M3 căn SK02

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5m²: 367.9

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 5Baths: 5m²: 367.9

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M3 căn SK01

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 4Baths: 5m²: 353.4

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 4Baths: 5m²: 353.4

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M2 căn SK06

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 4Baths: 4m²: 339.9

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 4Baths: 4m²: 339.9

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M2 căn SK05

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 5Baths: 5m²: 479.8

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 5Baths: 5m²: 479.8

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M2 căn SK04

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 4Baths: 4m²: 348.8

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 4Baths: 4m²: 348.8

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán Sky Villa Metropolis M2 căn SK03

29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Beds: 4 Baths: 5m²: 264.9

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Metropolis

10 months ago

Tham khảo

Beds: 4 Baths: 5m²: 264.9

Căn hộ cao cấp

10 months ago


0932 060 333