Compare Listings

Giá bán: 32.00/Tỷ

Bán biệt thự Starlake Tây Hồ Tây khu H10 191m2 hướng Bắc

Khu đô thị Starlake, Từ Liêm, Hà Nội, Vietnam

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Starlake

3 months ago

Giá bán: 32.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

3 months ago

Giá bán: 96.00/Tỷ
Tây Hồ Tây Starlake khu H6

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Starlake

6 months ago

Giá bán: 96.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

6 months ago

Giá bán: 37.00/Tỷ VNĐ

Bán biệt thự Starlake khu BT7.1 220m2 hướng Đông

Khu đô thị Tây Hồ Tây Starlake, Tây Hồ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 37.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 48.00/Tỷ VNĐ
Tây Hồ Tây Starlake khu H6

Bán biệt thự Starlake khu BT7.1 285m2 hướng Tây

Khu đô thị Tây Hồ Tây Starlake, Tây Hồ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 48.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 32.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 32.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 70.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 70.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 51.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 51.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 37.00/Tỷ VNĐ
Mặt bằng Starlake Tây Hồ Tây giai đoạn 1

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 37.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 35.00/Tỷ VNĐ
Tây Hồ Tây Starlake khu H6

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Giá bán: 35.00/Tỷ VNĐ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề


Call Now Button
0932 060 333