Compare Listings

Giá bán: 8.00/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 27B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 152.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 152.8

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 26B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 153.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 153.4

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 06B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 162.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 162.8

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 05B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 162.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 162.8

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 25A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 3m²: 185.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Giá bán: 8.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 3m²: 185.8

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 27A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 144.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 144.8

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 26A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 142.2

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 142.2

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 06A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

3 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 05A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

3 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

3 months ago


Call Now Button