Compare Listings

Giá bán: 7.60/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 27B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 169

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Giá bán: 7.60/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 169

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Giá bán: 7.60/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 26B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 170

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Giá bán: 7.60/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 170

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Giá bán: 8.10/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 06B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 181

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Giá bán: 8.10/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 181

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Giá bán: 8.10/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 05B

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 181

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Giá bán: 8.10/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 181

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Giá bán: 8.10/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 25A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 3m²: 200

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Giá bán: 8.10/Tỷ

Beds: 3Baths: 3m²: 200

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 27A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 144.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 144.8

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 26A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 142.2

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 142.2

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 06A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

10 months ago

Bán căn hộ Royal City R2 căn 05A

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

10 months ago

Thỏa thuận

Beds: 3Baths: 2m²: 156.4

Căn hộ cao cấp

10 months ago


0932 060 333