Compare Listings

Giá bán: 8.40/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 30

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 167.3

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 8.40/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 167.3

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 8.30/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 29

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 158.3

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 8.30/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 158.3

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 4.60/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 28

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 127

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 4.60/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 127

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 3.40/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 27

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 89

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 3.40/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 89

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 26

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 136.7

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 136.7

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 6.00/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 25

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 139.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 6.00/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 139.8

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 3.60/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 24

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 96

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 3.60/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 96

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 23

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 113

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 113

Căn hộ cao cấp

11 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R2 căn 22

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 110

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

11 months ago

Giá bán: 4.20/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 110

Căn hộ cao cấp

11 months ago


0932 060 333