Compare Listings

Giá bán: 6.20/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 26

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 118.3

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 118.3

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 25

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 118.3

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 118.3

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 4.00/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 24

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 96.8

Căn hộ cao cấp

Duy Do

5 months ago

Giá bán: 4.00/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 96.8

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 4.10/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 23

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 96.8

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 4.10/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 96.8

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 4.10/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 22

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 103

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 4.10/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 103

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 4.20/103

Bán căn hộ Royal City R4 căn 21

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 4.20/103

Beds: 2Baths: 2

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 5.40/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 20

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 127.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 5.40/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 127.4

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 3.90/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 19

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 84.6

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 3.90/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 84.6

Căn hộ cao cấp

5 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Bán căn hộ Royal City R4 căn 18

72 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 122.4

Căn hộ cao cấp

Căn Hộ Royal City

5 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 122.4

Căn hộ cao cấp

5 months ago


Call Now Button