Compare Listings

Giá bán: 5.70/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 20

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 94.5

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 5.70/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 94.5

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 5.70/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 19

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 98.8

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 5.70/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 98.8

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 8.70/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 18

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 4Baths: 3m²: 135.4

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 8.70/Tỷ

Beds: 4Baths: 3m²: 135.4

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 17

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 97.8

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 6.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 97.8

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 3.10/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 16

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 60.4

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 3.10/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 60.4

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 3.40/Tỷ

Bán căn hộ Skylake S3 căn 15

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 61.9

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 3.40/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 61.9

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 3.50/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 14

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 2Baths: 2m²: 65.7

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 3.50/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 65.7

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 2.50/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 12

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Bed: 1Bath: 1m²: 48.5

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 2.50/Tỷ

Bed: 1Bath: 1m²: 48.5

Căn hộ cao cấp

8 months ago

Giá bán: 5.20/Tỷ
Vinhomes Skylake

Bán căn hộ Skylake S3 căn 11A

Skylake Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội

Beds: 3Baths: 2m²: 87.5

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

8 months ago

Giá bán: 5.20/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 87.5

Căn hộ cao cấp

8 months ago


0932 060 333