Compare Listings

Giá bán: 35.00/Tỷ
Biệt thự song lập Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

6 months ago

Giá bán: 35.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

6 months ago

Giá bán: 80.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 11
Giá bán: 80.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

9 months ago

Giá bán: 135.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 10

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

9 months ago

Giá bán: 135.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

9 months ago

Giá bán: 112.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 9

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

9 months ago

Giá bán: 112.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

9 months ago

Giá bán: 79.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 8

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

9 months ago

Giá bán: 79.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

9 months ago

Giá bán: 65.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 7

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

9 months ago

Giá bán: 65.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

9 months ago

Giá bán: 39.40/Tỷ
Biệt thự cao cấp 6

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

9 months ago

Giá bán: 39.40/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

9 months ago

Giá bán: 33.50/Tỷ
Biệt thự cao cấp 5

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

9 months ago

Giá bán: 33.50/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

9 months ago

Giá bán: 53.50/Tỷ
Biệt thự cao cấp 4

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

9 months ago

Giá bán: 53.50/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

9 months ago


0932 060 333