Compare Listings

Giá bán: 66.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 3

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 66.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 25.50/Tỷ
Biệt thự song lập Vinhomes Green Bay Mễ Trì

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 25.50/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 24.00/Tỷ
Dự án Vinhomes Green Bay

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 24.00/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 17.00/Tỷ
Phối cảnh Vinhomes Green Bay

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 17.00/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 25.50/Tỷ
Phối cảnh dự án Vinhomes Green Bay

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 25.50/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 19.80/Tỷ
Vinhomes Green Bay Mễ Trì 1

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 19.80/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 86.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 2

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 86.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 60.00/Tỷ
Biệt thự Vinhomes Green Bay 3

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 60.00/Tỷ

Beds: 4Baths: 4

Biệt thự & Liền kề

8 months ago

Giá bán: 72.00/Tỷ
Biệt thự cao cấp 1

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

Biệt thự Green Bay

8 months ago

Giá bán: 72.00/Tỷ

Beds: 5Baths: 5

Biệt thự & Liền kề

8 months ago


0932 060 333