Price Range: From to

Compare Listings

Giá bán: 3.60/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 72

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

1 month ago

Giá bán: 3.60/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 72

Căn hộ cao cấp

1 month ago

Giá bán: 2.90/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 69

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 2.90/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 69

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 2.30/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 53

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 2.30/Tỷ VNĐ

Bed: 1Bath: 1m²: 53

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 3.15/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 3.15/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 5.90/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 112

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 5.90/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 112

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 3.40/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 73

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 3.40/Tỷ VNĐ

Beds: 2Baths: 2m²: 73

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 3.00/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 68

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 3.00/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 68

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 6.50/Tỷ

Bán căn hộ Vinhomes Skylake toà S3 căn góc 06 107m2

S3 Vinhomes Skylake, Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Beds: 3Baths: 2m²: 107

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 6.50/Tỷ

Beds: 3Baths: 2m²: 107

Căn hộ cao cấp

2 months ago

Giá bán: 3.20/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Căn hộ cao cấp

Căn hộ Skylake

2 months ago

Giá bán: 3.20/Tỷ

Beds: 2Baths: 2m²: 70

Căn hộ cao cấp

2 months ago