MẶT BẰNG THIẾT KẾ VINHOMES ROYAL CITY

Tổng hợp hình ảnh mặt bằng căn hộ Royal City các tòa R1, R2, R3, R4, R5, R6

Bạn nên biết: Giới thiệu Royal City

MẶT BẰNG VINHOMES ROYAL CITY TÒA R1+R2

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R1+R2

Mặt bằng Vinhomes Royal City tòa R1+R2 tầng 3-29

Mặt bằng Vinhomes Royal City tòa R1+R2 tầng 30

Mặt bằng Vinhomes Royal City tòa R1+R2 tầng 31-35

MẶT BẰNG VINHOMES ROYAL CITY TÒA R3

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R3

MẶT BẰNG VINHOMES ROYAL CITY TÒA R4+5

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R4+R5

MẶT BẰNG VINHOMES ROYAL CITY TÒA R6

Mặt Bằng Căn Hộ Royal City tòa R6

Compare listings

Compare