Compare Listings

Thương lượng

Chuyển nhượng dự án Văn phòng đường Hoàng Quốc Việt kéo dài

Đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, Cầu Giấy

M&A, Văn phòng

Real Estate Commercial

8 months ago

Thương lượng

M&A, Văn phòng

8 months ago


Call Now Button