CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Website https://jackby.com là website cung cấp dịch vụ bất động sản và thông tin bất động sản. Trang web của doanh nghiệp không có chức năng đăng ký thành viên, không lưu giữ thông tin của khách hàng khi truy cập vào hệ thống của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có được thông tin của khách hàng khi khách hàng tự cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của chúng tôi bằng cách gửi email, chát hoặc gọi điện để sử dụng dịch vụ.

Chính sách bảo mật thông tin này có thể được thay đổi để phù hợp với quy định pháp luật của Việt Nam và quy định hoạt động của doanh nghiệp mà không cần được thông báo trước.

Nếu chúng tôi có được thông tin của quý khách hàng trong quá trình cung cấp dịch vụ thì chúng tôi có chính sách bảo mật thông tin khách hàng theo các quy định sau:

1 - MỤC ĐÍCH THU THẬP THÔNG TIN

Thông tin thu thập được trong quá trình sử dụng dịch vụ có thể có: email, số điện thoại, zalo, viber… Đây thường là những thông tin để chúng tôi sử dụng trao đổi nội dung công việc với khách hàng (nếu có).

Mục đích sử dụng những thông tin này để tư vấn, cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng. 

2 - PHẠM VI THU THẬP THÔNG TIN

Doanh nghiệp sử dụng thông tin khách hàng để:

  • Cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp tới khách hàng.
  • Tư vấn bất động sản khi khách hàng có nhu cầu.
  • Gửi thông tin về bất động sản phù hợp tới khách hàng theo thông tin tư vấn.

3 - THỜI GIAN LƯU TRỮ THÔNG TIN

Dữ liệu khách hàng sẽ được lưu trữ trong suốt quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp. Dữ liệu này sẽ không được sử dụng sau đó nếu khách hàng có yêu cầu xóa bỏ thông tin cá nhân.

4 - TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN SỬ DỤNG THÔNG TIN

Thông tin khách hàng cung cấp trong quá trình sử dụng dịch vụ của doanh nghiệp chỉ được sử dụng nội bộ trong doanh nghiệp với mục đích cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp cho khách hàng. Chúng tôi không tiết lộ bất cứ thông tin khách hàng nào cho bên thứ ba mà chưa được phép của khách hàng. Thông tin chỉ được cung cấp ra bên ngoài nếu có yêu cầu của cơ quan chức năng theo luật định hợp pháp của Việt Nam.

5 - ĐỊA CHỈ ĐƠN VỊ THU NHẬN THÔNG TIN

Công ty TNHH Đầu tư JACKBY

Địa chỉ: Tầng 5 tòa nhà VIT 519 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội.

Email: [email protected]

6 - PHƯƠNG THỨC ĐỂ KHÁCH HÀNG SỬA ĐỔI THÔNG TIN

Khách hàng liên hệ để yêu cầu chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân xin gửi về địa chỉ email: [email protected]

Đại Diện Công Ty

Giám đốc

Đỗ Thành Duy

Compare listings

Compare