Compare Listings

Đầu Tư Bất Động Sản

“Bạn không thể có được thương vụ tốt với người xấu” 

Warren Buffettt 

Cơ hội hợp tác & Tạo ra thị trường xanh

Trong một thị trường bất động động sản nhiều cơ hội nhưng lại thiếu vắng niềm tin nền tảng cho một sự hợp tác lâu dài và bền vững thì các nhà đầu tư bước vào thị trường như một “Cuộc chiến đỏ“. Nếu phần lớn nhà đầu tư xem cơ hội thị trường là cuộc chiến đỏ thì đó là một thị trường có tổng giá trị âm. Tất cả nhà đầu tư đều thua trong thị trường không tìm được sự hợp tác bền vững.

Chúng tôi nỗ lực và bền bỉ để xây dựng một “Thị trường xanh” nơi mà các nhà đầu tư bước vào không chỉ thuần túy từ sự thúc giục của thời cuộc mà là một sự hợp tác bền vững. Chúng tôi và nhà đầu tư nhìn thấy cơ hội của thị trường để cùng tạo dựng giá trị lõi của doanh nghiệp. Khi chúng ta có giá trị lõi bền vững chúng ta không chỉ là kẻ khai thác thị trường mà chúng ta còn là người tạo dựng ra thị trường mới. Thị trường xanh từ sự hợp tác vững bền.

Tôn chỉ của chúng tôi trong việc hợp tác là “Xây dựng niềm tin và chia sẻ cơ hội