ĐIỀU KHOẢN CUNG CẤP DỊCH VỤ

1 - ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Công ty TNHH Đầu tư JACKBY là chủ sở hữu hợp pháp website https://jackby.com. Đây là website cung cấp dịch vụ môi giới bất động sản và tư vấn bất động sản tại thị trường Việt Nam. Chúng tôi hoạt động theo qui định của pháp luật Việt Nam về hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ bất động sản tại thị trường Việt Nam. 

Dịch vụ chúng tôi cung cấp tới khách hàng được thiết kế để phù hợp với thực tế hoạt động trên thị trường. Cách thức cung cấp dịch vụ có thể được thay đổi theo thời gian nhằm đảm bảo phù hợp với thực tế kinh doanh của doanh nghiệp mà không cần được thông báo trước. 

Thông tin trên website gồm nội dung, hình ảnh, giá niêm yết chỉ có tính chất tương đối. Chúng tôi có toàn quyền điều chỉnh những thông tin này mà không cần thông báo để phù hợp với thực tế thị trường. Khách hàng khi tìm mua bất động sản niêm yết trên website cần liên hệ trực tiếp để xác nhận tình trạng bất động sản đó trước khi giao dịch. Với đặc thù về dịch vụ tư vấn và môi giới bất động sản nên dịch vụ chúng tôi cung cấp không có chức năng thanh toán online và giao hàng, cũng như không có chính sách bảo hành, hoàn trả như những sản phẩm tiêu dùng khác.

2 - DỊCH VỤ CUNG CẤP

Công ty TNHH Đầu tư JACKBY hiện cung cấp hai dịch vụ chính là: Dịch vụ tư vấn bán bất động sản và Dịch vụ tư vấn mua bất động sản. Quy trình cung cấp dịch vụ được áp dụng như sau:

2.1- Dịch vụ tư vấn bán bất động sản

Khách hàng (chủ nhà) khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ tư vấn bán bất động sản của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thực hiện quy trình như sau:

Bước 1: Khảo sát thực tế

 • Khảo sát vị trí và khu vực.
 • Đánh giá vị trí, kiến trúc, nội thất và trang thiết bị đi kèm (nếu có).

Bước 2: Tư vấn chủ nhà

 • Tư vấn thị trường chung.
 • Tư vấn về cải tạo, sửa chữa bất động sản (nếu cần).
 • Tư vấn về dịch vụ và cách thức bán bất động sản.

Bước 3: Ký hợp đồng dịch vụ (không bắt buộc)

 • Ký hợp đồng môi giới bán bất động sản.

Bước 4: Triển khai bán hàng

 • Truyền thông, quảng cáo bất động sản.
 • Tìm kiếm khách hàng mục tiêu.

Bước 5: Tư vấn nhu cầu khách hàng và kết nối giao dịch

 • Tư vấn khách hàng mua về bất động sản.
 • Dẫn khách hàng xem thực tế bất động sản.
 • Đàm phán các điều khoản giao dịch.
 • Hỗ trợ ký HĐMB và các thủ tục pháp lý phù hợp đến việc giao dịch.

2.2- Dịch vụ tư vấn mua bất động sản

Khách hàng (người mua) khi có nhu cầu sử dụng dịch vụ môi giới mua bất động sản của doanh nghiệp. Chúng tôi sẽ thực hiện qui trình như sau:

 Bước 1: Tư vấn khách hàng

 • Lắng nghe nhu cầu khách hàng.
 • Tư vấn thực tế thị trường so với yêu cầu khách hàng đưa ra.
 • Thống nhất tiêu chí bất động sản cần mua.

Bước 2: Tìm kiếm bất động sản và đề xuất

 • Tìm kiếm bất động sản theo tiêu chí đã thống nhất.
 • Đề xuất những bất động sản phù hợp với tiêu chí.

Bước 3: Xem thực tế bất động sản

 • Xem thực tế bất động sản và đánh giá theo tiêu chí.
 • Phân tích những bất động sản đã xem.
 • Điều chỉnh tiêu chí hoặc tìm kiếm thêm (nếu cần).

Bước 4: Lựa chọn và đàm phán

 • Chọn lựa bất động sản tốt nhất để đàm phán.
 • Đàm phán giá, đàm phán các điều khoản giao dịch.

Bước 5: Thực hiện giao dịch

 • Hỗ trợ khách hàng ký HĐMB và thực hiện thủ tục pháp lý liên quan.
 • Hỗ trợ thực hiện thanh toán.
 • Hỗ trợ nhận bàn giao giấy tờ & nhận bàn giao bất động sản.

3 - HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

Hợp đồng dịch vụ là hợp đồng môi giới bất động sản được doanh nghiệp ký với chủ nhà hoặc khách hàng mua để làm căn cứ pháp lý cho doanh nghiệp triển khai công việc. Hợp đồng dịch vụ này có thể được ký ngay tại thời điểm tư vấn hoặc được ký tại thời điểm doanh nghiệp tạo ra được giao dịch bán bất động sản cho chủ nhà hoặc doanh nghiệp tạo ra giao dịch mua bất động sản cho khách hàng mua.

3.1- Nội dung hợp đồng tư vấn bán bất động sản

 • Bên cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH Đầu tư JACKBY
 • Bên sử dụng dịch vụ: Chủ nhà
 • Nội dung hợp đồng: Doanh nghiệp tư vấn, tiếp thị, truyền thông, tìm kiếm khách hàng mua bất động sản cho chủ nhà trong một khoảng thời gian hai bên thỏa thuận. Trong một số trường hợp đặc biệt có thể có hợp đồng độc quyền bán trong một thời gian nhất định.
 • Phí môi giới: Từ 1% – 5% giá trị bất động sản bán và được thỏa thuận theo mức độ khó của công việc tiếp thị, tìm kiếm khách hàng.
 • Các điều khoản khác sẽ được hai bên thống nhất chi tết trong nội dung của hợp đồng tư vấn bán bất động sản.

3.2- Nội dung hợp đồng tư vấn mua bất động sản

 • Bên cung cấp dịch vụ: Công ty TNHH Đầu tư JACKBY
 • Bên sử dụng dịch vụ: Khách hàng mua
 • Nội dung hợp đồng: Doanh nghiệp tư vấn và đại diện khách hàng mua tìm kiếm thông tin bất động sản mua theo tiêu chí của khách hàng.
 • Phí môi giới: miễn phí hoặc có thỏa thuận khác nêu trong hợp đồng dịch vụ.
 • Các điều khoản khác sẽ được hai bên thống nhất chi tiết trong nội dung của hợp đồng tư vấn mua bất động sản.

ĐẠI DIỆN CÔNG TY

Giám đốc

 

Đỗ Thành Duy

Compare listings

Compare