TRIẾT LÝ KINH DOANH

Chúng tôi theo đuổi những giá trị chuẩn mực nghề nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản để xây dựng uy tín dịch vụ của doanh nghiệp và xa hơn nữa là tạo dựng danh tiếng trong lĩnh vực dịch vụ bất động sản.

Chúng tôi hướng đến cam kết tuân thủ các giá trị cao đẹp của đạo đức nghề nghiệp trong lĩnh vực bất động sản. Chúng tôi luôn học hỏi và áp dụng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của các hiệp hội môi giới hàng đầu trên thế giới như Hiệp hội bất động sản Hoa Kỳ (National Association of Realtors – NAR).

GIÁ TRỊ NỀN TẢNG CUNG CẤP DỊCH VỤ

Tính trung thực

Chúng tôi luôn giữ gìn tính trung thực trong hoạt động nghề nghiệp để đảm bảo tính đúng đắn trong hoạt động tư vấn và trong các giao dịch với khách hàng hay chủ nhà chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Sự công tâm

Với việc bất đối xứng thông tin trong hoạt động tư vấn và giao dịch với khách hàng, chúng tôi cam kết về sự công tâm của mình trong hoạt động tư vấn và giao dịch với tất cả khách hàng cũng như chủ nhà chúng tôi cung cấp dịch vụ.

Tính chuyên nghiệp

Để đảm bảo chất lượng dịch vụ tư vấn và trong suốt quá trình giao dịch, việc học tập và đào tạo nhân sự được chúng tôi quan tâm hàng đầu với mục đích đảm bảo tính chuyên nghiệp trong hoạt động tư vấn và cung cấp dịch vụ.

Compare listings

Compare